majetok a financie :

Obec Brieštie zverejní informácie a majetkových a finančných záležitostiah podnikateľov voči obci - Napr. prenajímanie majetku, pozemkov, platenie daní a iných poplatkov.