Triedené zložky komunálneho odpadu 

Je kategória s ktorou sa stretávame už dlhší čas a patria do nej papier, plasty, sklo, viacvrstvové kombinované materiály (VKM), drobné kovy. K separovaniu týchto druhov odpadu sa pristúpilo preto že sú využité na opätovné spracovanie a tým sa zníži množstvo komunálneho odpadu. K tomuto druhu odpadu by sme Vám radi napísali usmernenie čo treba triediť, čo sa spracúva, čo do akej nádoby vyhodiť. Možno že si teraz kladiete otázku prečo? Veď hádam vieme rozpoznať čo je papier? čo je plast? čo je kov? a čo je VKM? Verte alebo nie každý deň sa stretávame s problémom. Vysypeme vlečku plastov a nájdeme tam samí papier, polystyrén, drevené poličky atď. alebo dovezieme papier a v ňom nájdeme hrnce, oceľové mriežky, a množstvo VKM obalov. Preto je potrebné aby sme Vás informovali ako roztriediť druhy odpadov. Taktiež treba povedať aj to že nie všetky plasty sa aj spracúvajú aj keď sú to plasty.

PAPIER :

Do papiera patria:
  • noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, kartóny, krabice, papierové obaly a vrecká
DO PAPIERA NEPATRIA :   
  • mokrý, mastný, či inak znečistený papier, kopírovací papier, použité papierové vreckovky,   znečistené servítky, tvrdé väzby kníh, vrecká znečistené od potravín,  použité plienky, hygienické potreby, asfaltový a dechtový papier

PLASTY :

DO PLASTU PATRIA :
  • PET fľaše (napr. od minerálnych vôd a nealkoholických nápojov), plastové vrecká a tašky, tégliky, fólie, obaly z kozmetických produktov (napr. z aviváží, šampónov a inej kozmetiky), iné plastové obaly

DO PLASTU NEPATRIA :
  •  silno znečistené plasty (od chemikálií alebo potravín), sieťky od ovocia, polystyrénové obaly zo stravy, obaly od nebezpečných látok (napr. z farieb alebo motorových olejov), linoleum, guma, molitan, stavebný materiál z plastu, podlahové krytiny

SKLO :

DO SKLA PATRIA :
  • poháre (všetky okrem krištáľových pohárov), sklenené nádoby a obaly, tabuľové sklo, nevratné obaly zo skla od nápojov, obaly zo skla z kozmetiky, sklenené črepy
DO SKLA NEPATRIA :
  • zrkadlá, plexisklo, autosklo, lepené sklo, fľaše od chemikálií, porcelán, keramika, žiarovky, TV obrazovky, sklo kombinované s iným materiálom (napr. drôtené sklo), zálohované obaly zo skla

KOVY :

MEDZI KOVY PATRIA :
  • kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, hliníková fólia (alobal)
MEDZI KOVY NEPATRIA :
  • kovové obaly kombinované s iným obalom (napr. obal zo zubnej pasty), kovové obaly znečistené od chemických látok (napr. plechovky od farieb patria medzi nebezpečný odpad)

NÁPOJOVÉ KARTÓNY / TRETRAPAKY :

DO NÁPOJOVÝCH KARTÓNOV PATRIa :
  • zošliapnuté a opláchnuté obaly (napr. z džúsov, vína, kávy, mliečnych výrobkov)
nepatria :
  • obaly so zvyškami nápojov
ODPAD V NAŠEJ OBCI SA SPRAVIDLA TRIEDI KAŽDÚ NEPÁRNU SOBOTU


SLUŽBU VYKONÁVA FIRMA ASEKOL SK, s.r.o