PODNETY A PRIPOMIENKY :

Vážení občania,

Svoje podnety, propomienky a návrhy možete zasielať

  • e-mailom na adresy Obecného úradu: obecbriestie@gmail.com

  • poštou na adresu: Obec Brieštie, Brieštie 76, 038 22 Slovenské Pravno 

  • osobne počas úradných hodín Obecného úradu Brieštie