zmluvy :

Úradná tabuľa            Zmluvy,Faktúry,Objednávky          Verejné obstarávanie          Dokumenty a cenníky         VZN           Hospodárenie   Zápisnice

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-094 2023 - zverejnená dňa 20.12.2023.pdf
Dodatok č.13 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č. 6 - zverejnená dňa 19.12.2023.pdf
Kúpna zmluva - zverejnená dňa 24.11.2023.pdf
Dodatok č, .12 k zmluve o zneškodnení odpadov č. 6 - zverejnená dňa 19.9.2023.pdf
Zmluva o vykonaní auditu - zverejnená dňa 8.9.2023.pdf
Úrazové poistenie Pavol Grusman - zverejnená dňa 6.9.2023.pdf
Úrazové poistenie Viliam Holička - zverejnené dňa 31.7.2023.pdf
Úrazové poistenie Alfréd Kalvoster - zverejnené dňa 31.7.2023.pdf
Urazové poistenie Ján Výboch - zverejnené dňa 31.7.2023.pdf
Úrazové poistenie Jana Grusmanová - zverejnené dňa 31.7.2023.pdf
Úrazové poistenie Ľubomír Grusman - zverejnené dňa 31.7.2023.pdf
Úrazové poistenie Viliam Kalvoster - zverejnené dňa 31.7.2023.pdf
Dodatok č. 11 k Zmluva o zneškodňovaní odapadov č. 6 - zverejnená dňa 13.7.2023.pdf
Zmluva o propagácii a reklame - zverejnená dňa 19.6.2023.pdf
Darovacia zmluva - zverejené dňa 2.5.2023.pdf
Zmluva č. 1423 223 - dotácia z prostriedkov DPO SR - zverejnená dňa 2.5.2023.pdf
Zmluva o aktualizácií dát katastra - zverejnená dňa 19.4.2023.pdf
Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonávaní činností SOU - zverejnená dňa 23.3.2023.pdf
Dodatok č. 10 k Zmluve o zneškodnení odpadov č. 6 - zverejnená dňa 17.3.2023.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácií programov TOPSET - zverejjnené dňa 13.3.2023.pdf
Nájomná zmluva na zvon vHadvige - zverejnená dňa 8.3.2023.pdf
Zmluva o dodávke softverových produktov a poskytnaní sevisných služieb INISOFT - zverejnená dňa 7.2.2023.pdf
Zmluva o dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR - zverejnené dňa4.12.2022.pdf
Zmluva o pozemnej úprave plochy a kladenie dlažby- zverejnená dňa 14.11.2022.pdf
Sponzorská znluva - zverejnená dňa 13.11.2022.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve č. PHY-OPK1-2019-003044 zverejnené dňa 10.10.2022.pdf
Zmluva ŽSK o poskytnutí dotácie - zverejnená dňa 28.6.2022.pdf
Zmluva o vykonaní auditu - zerejnené dňa 12.7.2022.pdf
Dodatok č. 7 Zmluva o zneškodnení odadov č.6 - zverejnené dňa 27.6.2022.pdf
zmluva DPO SR - zverejnená dňa 10.5.2022.pdf
Zmluva o dielo - Prístavba hasičskej zbrojnice - zverejnené dňa 25.4.2022.pdf
Dodatok ku kúpnej zmluve - zverejnený dňa 10.3.2022.pdf
Dodatok č. 4 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.6 -zverejnené dňa 26.1.2022.pdf
Sponzorská zmluva - zverejnená dňa 9.12.2021.pdf
Zmluva o dielo- Stav.úpravy Domu smútku - zverejnené dňa 24.11.2021.pdf
Zmluva o prevode výpočtovej techniky - zverejnená dňa 11.11.2021.pdf
Notárska zápisnica - p. Petráňová - zverejnená dňa 29.10.2021.pdf
zmluva o účte Municipálnom úvere zo dňa 10.09.2021.pdf
Kúpna zmluva- Tomáš Šečík - zverejnená dňa 1.9.2021.pdf
Notárska zápisnica - predaj p. Petráňová - zverejné dňa 24.6.2021.pdf
Kúpna zmluva - Ing. Milan Hanko - zverejnená dňa 12.6.2021.pdf
Zmluva DHZ zo dňa 13.5.2021.pdf
Zmluva o poskytnutí grantu č.21056 zo dňa 07.04.2021.pdf
Dodatok č. 3 k zmluve o vykonávaní činností SOU zo dňa 30.03.2021.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke zo dňa 25.03.2021.pdf
dodatok č. 4 ZHT 2021 26.02.2021.pdf
Kúpnopredajná zmluva p. Jesenská zverejnená dňa 16.2.2021.pdf
zmluva audit 2020 zo dňa 10.02.2021.pdf
zmluva ASEKOL zo dňa 12.11.2020.pdf
kúpna zmluva p.Lichner zo dňa 10.11.2020.pdf
zmluva MF zo dňa 29.10.2020.pdf
Zmluva ekooil zo dňa 01.07.2020.pdf
zmluva DPO SR zo dňa 02.04.2020.pdf
Zmluva o dotácie zo dňa 24.02.2020.pdf
zmluva zimná údržba zo dňa 02.01.2020.pdf
Zmluva o dielo dodatok STRABAG zo dňa 03.09.2019.pdf
Zmluva o dielo strecha zo dňa 16.07.2019.pdf
zmluva o výpožičke ŽSK zo dňa 11.07.2019.pdf
Sponzorská zmluva - zverejnená dňa 29.05.2019.pdf