záverečný účet obce :

Úradná tabuľa            Zmluvy,Faktúry,Objednávky          Verejné obstarávanie          Dokumenty a cenníky         VZN           Hospodárenie   Zápisnice

Záverečný účet na rok 2022 - zverenený dňa 25.5.2023.pdf
Návrh -Záverečný účet za rok 2022 - zverejnený dňa 7.5.2023.pdf
Záverečný účet Obce Brieštie 2021 - zverejnený dňa 23.5.2022.pdf
Záverčný účet r. 2020.pdf
ROK 2019 :
Záverečný účet Obce za rok 2019.pdf