VOĽBY DO SAMOSPRÁVy :

Úradná tabuľa            Zmluvy,Faktúry,Objednávky          Verejné obstarávanie          Dokumenty a cenníky         VZN           Hospodárenie   Zápisnice

Rok 2022 :
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Brieštie.pdf
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslnca do Obecného zastupiteľstva.pdf
Oznámenie- delegovanie člena do OVK- zverejnené dňa 2.8.2022.pdf
Elektronická adresa - zverejnené dňa 19.7.2022.pdf
Vymenovanie zapistovateľa - zverejnené dňa 19.7.2022.pdf
Minimálny počet podpisov - zverejnené dňa 16.7.2022.pdf
vytvorenie volebného obvodu a počet poslancov - zverejnené dňa 16.7.2022.pdf
Počet obyvateľov - zverejňené dňa 16.7.2022.pdf
Vyhásenie volieb Zbierka zákonov.pdf
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia - zverejnené dňa 20.6.2022.pdf