VOĽBY DO SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV :

Úradná tabuľa            Zmluvy,Faktúry,Objednávky          Verejné obstarávanie          Dokumenty a cenníky         VZN           Hospodárenie   Zápisnice

Rok 2022 :
Zoznam_zaregistrovaných_kandidátov_pre_voľby_predsedu_ŽSK_v._r_.pdf
Zoznam_zaregistrovaných_kandidátov_do_Zastupiteľstva_ŽSK_v._r_.pdf
Oznámenie- delegovanie člena do OVK- zverejnené dňa 2.8.2022.pdf
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia - zverejnená dňa 20.6.2022.pdf