VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ :

Úradná tabuľa            Zmluvy,Faktúry,Objednávky          Verejné obstarávanie          Dokumenty a cenníky         VZN           Hospodárenie   Zápisnice

voľby do orgánov samosprávy obcí 10. február 2024 :
Zápisnica T 509 OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samoprávy obcí 10.02.2024 - zverejnená dňa 10.02.2024.pdf
Podávanie kandidátnych listín - zverejenené dňa 15.11.2023.pdf
odmánienie o minimálnom počte podpisov ku kandidatúre - zverejnené dňa 15.11.2023.pdf
Zverejnenie počtu obyvateľov - zverejnené dňa 15.11.2023.pdf
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - zverejenené dňa 15.11.2023.pdf
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb - zverejenené dňa15.11.2023.pdf