VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR :

Úradná tabuľa            Zmluvy,Faktúry,Objednávky          Verejné obstarávanie          Dokumenty a cenníky         VZN           Hospodárenie   Zápisnice

Rok 2023 :
Zápisnica OVK o priebehu a výsedkoch hlasovania vo voľbách do NR SR - zverejená dňa 01.10.2023.pdf
doručovanie hlasovacích lístkov.pdf
Informácia pre obce v súvislosti s voľbou poštou vo voľbách do NR SR 2023.pdf
Vytvorenie volebného okrsku - zverejnené dňa 27.6.2023.pdf
Oznámenie o delegovaný člena OVK - zverejnené dňa 27.6.2023.pdf
Informácia pre voliča - zverejnené dňa 18.6.2023.pdf
vyhlásenie volieb.pdf