verejné obstarávanie 

Úradná tabuľa            Zmluvy,Faktúry,Objednávky          Verejné obstarávanie          Dokumenty a cenníky         VZN           Hospodárenie   Zápisnice

VO - Prístavba hasičskej zbrojnice  v BrieŠti - 1.3.2022

Súťažné podklady na vypracovanie ponuky - zverejnené dňa 1.3.2022.pdf
projektová dokumentácia k VO - zverejnená dňa1.3.2022.pdf
príloha č. 3 Zmluva o dielo.pdf
Príloha č. 4.pdf