výročné správy :

Úradná tabuľa            Zmluvy,Faktúry,Objednávky          Verejné obstarávanie          Dokumenty a cenníky         VZN           Hospodárenie   Zápisnice

Výročná správa za rok 2022 - zverenená dňa 25.5.2023.pdf
Individuálna výročná správa Brieštie rok 2021 - zverejnená dňa 23.5.2021.pdf
Individuálna výročná správa.pdf

Žiadne dáta