REGIONÁLNY ROZVOJ :

POPIS SLUŽBY

Obec Brieštie poskytuje informácie o regionálnom rozvoji a podpore regionálneho rozvoja.

TYPY INFORMÁCIÍ:
  • informácie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
  • program rozvoja
  • informácie o čerpaní fondov EÚ na podporu regionálneho rozvoja