OZNAMY :

ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU OD ROKU 2022
02.12.2021


PERCENTO SEPARÁCIE ZA ROK 2020
27.02.2021

MOM Martin a Turčianske Teplice

11.2.2021


UZNESENIE VLÁDY SR
04.01.2021 -   k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu o 40 dní