obecné zastupiteľstvo :

Naša obec má volených 5 poslacov do obecného zastupiteľstva
ZÁSTUPCA STAROSTU :
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

STAROSTKA : ŽANETA LICHNEROVÁ    
ZÁSTUPCA STAROSTKY :
RADOVAN PÁLEŠ

POSLANCI :
- Lucia Grusmanová
- Radovan Páleš
- Miroslav Píš
- Martin Lichner
- Zdenko Výboch