HOSPODÁRENIE :

Úradná tabuľa            Zmluvy,Faktúry,Objednávky          Verejné obstarávanie          Dokumenty a cenníky         VZN           Hospodárenie   Zápisnice

RozpočtY

ROK 2024:

Viacročný rozpočet na roky 2024, 2025 a 2026 - zverejnený dňa 15.12.2023.pdf
Návrh - viacročný rozpočet obce Brieštie na roky 2024, 2025 a 2026 - zverejnený dňa 12.11.2023.pdf

Rok 2023:

rozpočet 2022 -2025.pdf

ROK 2022:

Sumár rozpočtu roky 2022 -2024 - zverejnené dňa 14.12.2021.pdf
Príjmy- rozpočet roky 2022 -2024 - zverejnené dňa 14.12.2021.pdf
Výdavky rozpočet roky 2022 - 2024 - zverejnené dňa 14.12.20214.pdf
návrh rozpočtu na roky 2022 -2024 - sumár - zverejnené dňa 23.pdf
návrh rozpočtu na roky 2022 -2024 - príjmy - zverejnené dňa 23.11.2021.pdf
návrh rozpočtu roky 2022 -2024 -výdavky - zverenené dňa 23.11.2021.pdf
ROK 2020 :
rozpočet 2020-príjmy.pdf
rozpočet 2020-výdavky.pdf
rozpočet 2020-sumár.pdf
ROK 2021 :
rozpočet 2021-príjmy.pdf
rozpočet 2021-výdavky.pdf