HISTÓRIA OBCE :

Najstaršia písomná zmienka o obci Brieštie pochádza z roku 1392, kde obec vystupuje v archívnych dokumentoch pod pomenovaním BERYSSTH. Obec bola založená na zákupnom práve. Patrila do komplexu pravnianskeho panstva, neskôr sa stala súčasťou majetkov rodu Prónayovcov. Na začiatku 18. storočia bolo v obci 14. domácností a mlel tu mlyn. Začiatkom 20. storočia tu žilo okolo 300 obyvateľov  a v osade Hadviga, ktorá patrí k obci okolo 600 obyvateľov.

Správu vecí verejných zabezpečovali richtári a to: Lichner Michal, Hudec Ján, Holička Juraj, Lichner Juraj v Briešti,  a v Hadvige to bol Retlich Pavol a Tencer Pavol. V každej dedine bol obchod  základných potreb pre ľudí.

V roku 1933 si v Hadvige postavili  občania rímsko-katolíckého vyznania kostol, aby nemuseli chodiť do Slovenského Pravna. V roku 1938 bol postavený v Hadvige aj kultúrny dom. ktorý dnes už neexistuje. Obec má i malú zvonicu, ktorá je pravidelne udržiavaná.

V Briešti bola postavená zvonica okolo roku 1906 a Kultúrny dom v roku 1934. V roku 1958 bola obec Brieštie elektrofikovaná, zavedený bol telefón. V roku 1960 bola postavená aj budova Obecného úradu. Postupne boli vybudované tieto stavby: vodovod, asfaltovanie miestnej komunikácie, predajňa Jednoty, regulácia potoka, mosty a Dom smútku. Toto všetko by nebolo možné bez aktívnej podpori občanov no najmä bez ochoty a nadšenia vedúcich funkcionárov obce, ako boli Ján Štancel, Juraj Paver, Jozef Rumpel, Juraj Tencer, Pavol Simonides, Hilda Lichnerová, Pavol Beňo, Juraj Švindutka, Dušan Lichner a veľa poslancov.