úradná tabuľa

Úradná tabuľa            Zmluvy,Faktúry,Objednávky          Verejné obstarávanie          Dokumenty a cenníky         VZN           Hospodárenie   Zápisnice

Kúpna zmluva - zverejnená dňa 24.11.2023.pdf
Podávanie kandidátnych listín - zverejenené dňa 15.11.2023.pdf
odmánienie o minimálnom počte podpisov ku kandidatúre.pdf
Zverejnenie počtu obyvateľov.pdf
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený.pdf
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb.pdf
Zápisnica OVK o priebehu a výsedkoch hlasovania vo voľbách do NR SR - zverejená dňa 01.10.2023.pdf
rozhodnutie - Návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Rudno - zverejnené dňa 12.7.2023.pdf
Zámer predaja J. Švindutka - zverejnený dňa 25.5.2023.pdf
Zámer o predaji pozemku p. Švindutka - zverejnený dňa 22.4.2023.pdf
VEPOS - ponuka pre občanov - zverejenené dňa 31.3.2023.pdf
Jarné upratovnanie - zverejenené dňa 31.3.2023.pdf
Úroveň vytriedenia KO - zverejnené dňa 27.2.2023.pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu o výrub - zverejnené dňa 11.1.2023.pdf
Prima banka - potvrdenie -zverejnené dňa 27.10.2022.pdf
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia - zverejnené dňa 20.6.2022.pdf
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia - zverejnená dňa 20.6.2022.pdf
Brieštie plan_kontrolnej_cinnosti_na_2.polrok_2022 - zverejnené dňa 25.5.2022.pdf
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - zverejnené dňa 19.5.2022.pdf
Verejná vyhláška vyvesená dňa 18.5.2022.pdf
percento separácie rok 2021 - zverejnené dňa 23.2.2022.pdf
Dodatok č. 5 k zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 6 - zverejnené dňa 26.1.2022.pdf
Brieštie NÁVRH plan_kontrolnej_cinnosti_na_1.polrok_2022.pdf
Zmluva zimná údržba - zverejnená 19.11.2021.pdf
Zmluva o prevode výpočtovej techniky - zverejnená dňa 10.11.pdf
Slovenská lesnícka spločnosť - oznámenie - zverejnené dňa 9.11.pdf
Notárska zápisnica o predaji p. Petráňová zverejnená dňa 28.10.pdf
dodatok ku kúpnej zmluve zverejnené dňa 26.10.2021.pdf
zmluva o účte Municipálnom úvere zo dňa 10.09.2021.pdf
Municipálny úver zo dňa 09.09.2021.pdf
KPZ p. Ševčík zo dňa 31.8.2021.pdf
Zmluva údržba plochy - zverejnená dňa 30.8.2021.pdf
Zámer p. Petráňová zo dňa 20.08.2021.pdf
vyhásenie OVS 12021 zo dňa 6.7.2021.pdf
súťažný návrh vzor k OVS 12021.pdf
Podmienky OVS 12021 zo dňa 6.7.2021.pdf
návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2021, zo dňa 17.5.2021.pdf
Zámer - Hanko M. zo dňa dňa 14.5.pdf
Zámer - D. Petráňová zo dňa 14.5.2021.pdf
verejná vyhláška zo dňa 13.5.2021.pdf